14.05.2021

Rekrutacja uzupełniająca 3 – Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie dot. prowadzenia efektywnych prezentacji / profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich.

Forma szkolenia: szkolenie odbywać się będzie jako szkolenie jednodniowe w formie on-line

Terminy szkolenia:
25.06.2021 – liczba miejsc: 8
28.06.2021 – liczba miejsc 5

Termin rekrutacji: do 21.05.2021

Miejsce składania dokumentów:
przekazać na WGiG za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1 z dopiskiem KEZP – LORENC SYLWIA (POWER – pracownicy naukowi), z zachowaniem terminu rekrutacji.

Osoba do kontaktu:
Sylwia Lorenc - Członek Wydziałowego Biura Projektu
e-mail: slorenc@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:

⦁ Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik 2)

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
⦁ Formularz Dane uczestnika Projektu (Załącznik 1)
⦁ Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik 3)

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze!