10.06.2021

Rekrutacja uzupełniająca 4 na Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5)  OGŁASZA REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ NA Szkolenie Prowadzenie efektywnych prezentacji / Profesjonalne wystąpienia publiczne dla nauczycieli akademickich

Forma szkolenia:
Szkolenie odbywać się będzie jako szkolenie jednodniowe w formie on-line

Terminy szkolenia:
23.06.2021 – liczba miejsc: 11

Termin rekrutacji: do 20.06.2021

Miejsce składania dokumentów:

1) przesłać skan na adres: slorenc@agh.edu.pl

oraz

2) przekazać na WGiG za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1 z dopiskiem KEZP – LORENC SYLWIA (POWER – pracownicy naukowi), z zachowaniem terminu rekrutacji.

Osoba do kontaktu

Sylwia Lorenc - Członek Wydziałowego Biura Projektu

e-mail: slorenc@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik 2)Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:Formularz Dane uczestnika Projektu (Załącznik 1)Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik 3)

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze