22.04.2021

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole” (on-line)


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie „Komunikacja interpersonalna/efektywna komunikacja w grupie/zespole” (on-line) dla pracowników naukowo-dydaktycznych AGH.

Termin rekrutacji: do 28.04.2021

Dwa terminy szkolenia (szkolenie jednodniowe):
- 29.04.2021 - liczba miejsc: 8
- 30.04.2021 - liczba miejsc: 9

Miejsce składania dokumentów:
1)    WAŻNE przesłać skan FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na adres: slorenc@agh.edu.pl
2)    przekazać na WGiG za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1 z dopiskiem KEZP – LORENC SYLWIA (POWER – pracownicy naukowi), z zachowaniem terminu rekrutacji.

Osoba do kontaktu:
Sylwia Lorenc - Członek Wydziałowego Biura Projektu
e-mail: slorenc@agh.edu.pl

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
• Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie (Załącznik 2)
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
• Formularz Dane uczestnika Projektu (Załącznik 1)
• Oświadczenie uczestnika Projektu (Załącznik 3)

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze