23.08.2019

Rekrutacja na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich na wydziale WIMiR AGH


Zespół Zarządzający Projektem w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 4) ogłasza nabór na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich na wydziale WIMiR AGH

Liczba miejsc: 8

Termin rekrutacji: od 26 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r.

Godziny: od 8.30 do 15.00 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: B2 POK. 202

Nazwisko i dane kontaktowe osoby rekrutującej: Prof. dr. hab. in Piotr Kleczkowski tel. 36-66, kleczkow@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne