03.10.2022

Certyfikowane szkolenia z obszaru inżynierii produkcji


Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR

Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)

ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej”.

 

REKRUTACJA uzupełniająca na Szkolenie dla Studentów

 

1. Nazwa Szkolenia: Certyfikowane szkolenia z obszaru inżynierii produkcji

-  Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych - poziom 1,

-  Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych - poziom 2.

2. Miejsce i czas Szkolenia: AGH,

-  Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych - poziom 1

11, 12 października 2022 r., AGH, paw. B4, sala 203

-  Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem symulacji komputerowych - poziom 2

22, 23, 24 listopada 2022 r., AGH, paw. B4, sala 203

3. Termin rekrutacji: 06.10.2022-10.10.2022

4. Miejsca składania dokumentacji rekrutacyjnej : BAW, B-2, pok. 202, Jarosław Hartl

5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

a) Załącznik nr 1 – DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

b) Załącznik nr 2 –  FORMULARZ REKRUTACJ I UCZESTNICTWA

PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE

c) Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

6. Ustalenie list rankingowych, ustalenie list osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach oraz list rezerwowych nastąpi do dnia 10.10.2022

7. Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18

 

Informacje ogólne

1. Tematyka szkolenia Modelowanie procesów w obszarze inżynierii produkcji

2. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

3. Rekrutacja prowadzona jest zgodne z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5) „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.