07.11.2022

Certyfikowane szkolenie Green Belt Six Sigma oraz Black Belt Six Sigma.


Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej”.

REKRUTACJA na Szkolenie dla Kadry dydaktycznej

1. Nazwa Szkolenia: Certyfikowane szkolenie Green Belt Six Sigma oraz Black Belt Six Sigma.

2. Miejsce i czas Szkolenia: Wrocław

3. Termin rekrutacji: 9.11.2022-10.11.2022

4. Miejsca składania dokumentacji rekrutacyjnej :BAW WIMiR, Jarosław Hartl, hartl@agh.edu.pl

5. Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

a) Załącznik nr 1 – DANE UCZESTNIKA PROJEKTU

b) Załącznik nr 2 –  FORMULARZ REKRUTACJ I UCZESTNICTWA

PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE

c) Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

6. Ustalenie list rankingowych, ustalenie list osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach oraz list rezerwowych nastąpi do dnia 10.11.2022

7. Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18

Informacje ogólne

1. Tematyka szkolenia SIX SIGMA.

2. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

3. Rekrutacja prowadzona jest zgodne z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5) „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.