23.09.2019

Doktoranci - Ostateczna lista przedmiotów obieralnych oferowanych w ramach projektu w tematyce Akustyki


Zgodnie z par. 1 pkt 6 REGULAMINU REKRUTACJI I UDZIAŁU DOKTORANTÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ AGH W ZADANIU 4 "Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II", nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 przedstawiamy ostateczną listę planowanych do realizacji przedmiotów obieralnych oferowanych w ramach projektu w tematyce Akustyki:

 

ZSDA-3-0043-s
Akustyka analityczna – wybrane zagadnienia

ZSDA-3-0044-s
Akustyka falowodów i tłumików – wybrane zagadnienia

ZSDA-3-0045-s
Metody matematyczne inżynierii akustycznej –wybrane zagadnienia

SDA-3-0193-s
Modelowanie akustyczne z wykorzystaniem optymalizacji

ZSDA-3-0263-s
Statistical signal processing in audio and speech applications