21.01.2022

Rekrutacja na certyfikowane szkolenie Dassault Systemes „Catia”


Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla Studentów w ramach Zadania nr 2 – „Program rozwoju kompetencji i przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy”.

Rekrutacja na szkolenie dla studentów Dassault Systemes „Catia”.

Miejsce i czas szkolenia: AGH

Termin szkolenia: od 21 do 25 lutego 2022; szkolenie trwa 5 dni po 8 godzin dziennie od godz. ok. 9.00 do 15:00.

Termin rekrutacji – 24.01 - 07.02.2022

Miejsca składania dokumentacji rekrutacyjnej – B3 pok. 202a

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
drive.google.com/drive/folders/1Zv3E2izV_BjhAk8jvdugi4YycT8DusR6

a) Załącznik nr 1 – Oświadczenie o niepełnosprawności
b) Załącznik nr 2 – Formularz Rekrutacji
c) Załącznik nr 3 – Dane uczestnika Projektu  
d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika Projektu (RODO)  
e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zgodzie na monitorowanie losów zawodowych po ukończeniu studiów
f) Wynik bilansu kompetencji przeprowadzony przed szkoleniem.

Ustalenie list rankingowych, ustalenie list osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach oraz list rezerwowych nastąpi do dnia 13.02.2022 r.

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla studentów na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18

Informacje ogólne

1. Tematyka szkolenia pt.: Certyfikowane szkolenie  -  Dassault Systemes „Catia”. Tygodniowe szkolenie obejmujące pracę w aplikacji Dassault Systemes – Catia w celu poznania oprogramowania Catia v5 (Mechanical Design Fundamentals). Szkolenie będzie zakończone egzaminem, przeprowadzonym w ramach szkolenia, z certyfikatem ukończenia kursu. Szkolenie ma być realizowane w formie warsztatów na sali komputerowej z bezpośrednią pracą w aplikacji.
Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych studentów poprzez opanowanie obsługi oraz efektywne posługiwanie się aplikacją Catia v5 w zakresie:

— omówienia narzędzi szkicownika pozwalające na tworzenie i modyfikację szkiców 2D
— omówienia modułu Part Design (tworzenie, modyfikacja oraz analizowanie modeli bryłowych)
— omówienia metodyki tworzenia złożeń  w module Assembly Design oraz Drafting (tworzenie dokumentacji 2D)

Szkolenie oprócz pracy z trenerem ma obejmować również elementy pracy własnej realizowane poprzez samodzielne wykonywanie zadań, co pozwoli również na rozwijanie analitycznego myślenia. Po ukończeniu kursu uczestnik ma uzyskać kompetencje pozwalające mu na podjęcie pracy wymagającej znajomości aplikacji Catia.
Grupę docelową stanowią studenci studiów stacjonarnych I-o stopnia III roku kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz kierunku Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.
Zajęcia będą prowadzone w grupie 15-osobowej. Tygodniowe szkolenie ma zostać zrealizowane w tracie 5 dni po 8 godzin dziennie. Szkolenie będzie realizowane w salach komputerowych WIMiR.

2. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z REGULAMINEM ODBYWANIA SZKOLEŃ DLA STUDENTÓW na rok akademicki 2021/2022 na WIMiR w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)", nr POWR.03.05.00-00-Z309/18

(https://drive.google.com/drive/folders/1Zv3E2izV_BjhAk8jvdugi4YycT8DusR6?usp=sharing)

3. Rekrutacja prowadzona jest zgodne z REGULAMINEM REKRUTACJI NA SZKOLENIA dla studentów na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18

(https://drive.google.com/drive/folders/1Zv3E2izV_BjhAk8jvdugi4YycT8DusR6?usp=sharing)