12.04.2022

Rekrutacja na szkolenie z obszaru inżynierii produkcji dla kadry dydaktycznej


Wydziałowe Biuro Projektu POWER II – WIMiR Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II) ogłasza rekrutację na szkolenie dla KADRY DYDAKTYCZNEJ w ramach Zadania nr 5 – „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej”.

Nazwa szkolenia: Certyfikowane szkolenia
-  SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem,
-  DOE – Planowanie Eksperymentów,
-  RA – Analiza Niezawodności.

Miejsce i czas szkolenia: AGH
-  SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem – termin szkolenia 11-13 maja 2022 r.
-  DOE – Planowanie Eksperymentów – termin szkolenie 1-3 czerwca 2022 r.
-  RA – Analiza Niezawodności – termin szkolenia 7-10 czerwca 2022 r.

Termin rekrutacji: 13.04.2022-29.04.2022

Miejsca składania dokumentacji rekrutacyjnej: Jarosław Hartl, bud. B-2 pok. 202

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:
a) Załącznik nr 1 – DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
b) Załącznik nr 2 –  FORMULARZ REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE
c) Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (RODO)

Ustalenie list rankingowych, ustalenie list osób zakwalifikowanych do udziału w Szkoleniach oraz list rezerwowych nastąpi do dnia 06.05.2022 r.

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Informacje ogólne
1. Tematyka szkoleń w zakresie zawiera analizy i oceny różnych obszarów systemu wytwarzania: planowania prowadzenia pomiarów, efektywnego przetwarzania danych oraz kompleksowej oceny niezawodności obiektów.
2. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5)„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.
3. Rekrutacja prowadzona jest zgodne z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-DYDAKTYCZNYCH AGH W KRAKOWIE w szkoleniach organizowanych w ramach Projektu (Zadanie 5) „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II" ("ZPR AGH II"), nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.