09.09.2019

Wyniki rekrutacji w ramach zadania 4 Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich


Poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie w ramach Zadania 4 "Poprawa efektywności kształcenia na studiach doktoranckich" w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II", nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

 

NUMER

IMIĘ, NAZWISKO

1.

Teresa Makuch

2.

Michał Kmiecik

3.

Karol Czesak

4.

Witold Surówka

5.

Adam Szwajcowski

6.

Weronika Żmuda

7.

Anna Kosiek

8.

Szymon Mikulicz