21.11.2022

Certyfikowane szkolenie Solidworks dla studentów wszystkich wydziałów


Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie jakiegokolwiek etapu studiów (mgr/lic./inż.) do września 2023 roku.


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.


Termin rekrutacji -21.11.2022 do 25.11.2022

Przewidywany termin szkolenia - od 3 do 17 grudnia 2022 (10 dni szkoleniowych)

Liczba miejsc: 22

Forma szkolenia: zdalnie

Miejsce składania dokumentów:

1. Budynek AO pok. 6 wysoki parter - Monika Banaszewska ewaluacja@agh.edu.pl tel 12 617 27 03,


Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla
studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zakres szkolenia: 

Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania części, rysunków oraz złożeń, analizy wytrzymałości części/konstrukcji, komputerowo wspomaganego wytwarzania wyrobów (CAM), zaawansowanego modelowania części oraz złożeń, modelowania arkuszy blach oraz konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS. Obowiązkowa obecność na 80% zajęć szkoleniowych.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: