20.09.2022

SolidWorks - certyfikowane szkolenie dla studentów wszystkich wydziałów AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na „Szkolenie certyfikowane w zakresie SolidWorks” dla studentów wszystkich wydziałów AGH.


Termin rekrutacji -20.09.2022 do 12.10.2022 do godz. 13.00 (można przesłać skan zgłoszenia na adres ewaluacja@agh.edu.pl)

Przewidywany termin szkolenia - od 15 października (10 dni szkoleniowych - głównie weekendy)

Liczba miejsc: 10

Miejsce składania dokumentów:

1. Budynek AO pok. 6 wysoki parter - Monika Banaszewska ewaluacja@agh.edu.pl tel 12 617 27 03,


Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla
studentów w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie studiów do września 2023 roku.

Szkolenie jest bezpłatne.

Zakres szkolenia: 

Zakres szkolenia obejmuje nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie modelowania części, rysunków oraz złożeń, analizy wytrzymałości części/konstrukcji, komputerowo wspomaganego wytwarzania wyrobów (CAM), zaawansowanego modelowania części oraz złożeń, modelowania arkuszy blach oraz konstrukcji spawanych w SOLIDWORKS. Obowiązkowa obecność na 80% zajęć szkoleniowych.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (WYDRUKI W KOLORZE):