27.04.2022

Szkolenie pt. „Zaawansowane techniki w TEM, Tomografia TEM przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (S)TEM Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI”– 4 osoby z AGH


Wydziałowe Biuro Projektu POWER 3.5-2 – WIMiIP Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II POWR.03.05.00-00-Z309/18 ogłasza rekrutację na szkolenie w ramach zadania nr 5 „Zaawansowane techniki w TEM, Tomografia TEM przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego (S)TEM Titan Cubed G2 60-300 firmy FEI”– 4 osoby z AGH.

Miejsce i czas szkoleń: AGH, do 25.05.2022 r.

Termin rekrutacji: do 29.04.2022 r.

Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej: Wydziałowe Biuro Projektu B5, pok. 910
Wymagane dokumenty rekrutacyjne (WYDRUKI W KOLORZE):

Dokumenty do pobrania

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z
zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla
pracowników na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu
„Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr
POWR.03.05.00-00-Z309/18.