05.10.2022

Szkolenie w zakresie Systemów Zarządzania Jakością dla dwóch pracowników AGH


Wydziałowe Biuro Projektu POWER 3.5-2 – WIMiIP Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II POWR.03.05.00-00-Z309/18 ogłasza rekrutację w ramach zadania nr 5 na szkolenie w zakresie Systemów Zarządzania Jakością dla dwóch pracowników AGH.

Miejsce i czas szkoleń:

AGH, do 28.11.2022 r., 5 dni po 8h – do uzgodnienia po rekrutacji.

Termin rekrutacji:

do 10.10.2022 r.

Miejsce składania dokumentacji rekrutacyjnej:

Wydziałowe Biuro Projektu B5, pok. 910

Wymagane dokumenty rekrutacyjne (WYDRUKI W KOLORZE):

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych do Wydziałowego Biura Projektu jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków Regulaminu odbywania szkoleń dla pracowników na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II”, nr POWR.03.05.00-00-Z309/18.