Koordynator wydziałowy

Wydział Metali Nieżelaznych
prof. dr hab. inż. Beata Smyrak
tel. 12 617 26 53 / 12 617 26 95
e-mail: smyrak@agh.edu.pl
Realizowane działania: 2, 3, 5, 6

Realizowane działania

10.05.2022

SolidWorks - certyfikowane szkolenie dla studentów wszystkich wydziałów AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 2)...


20.04.2022

Szkolenie z obsługi programu AutoCAD 2020 – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D dla studentów AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację...


04.04.2022

Rekrutacja na szkolenia Solidworks dla pracowników dydaktycznych WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


07.02.2022

Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie...


07.02.2022

Szkolenie dla kadry dydaktycznej AGH z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji (moduły: ARAMIS i TRITOP)

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie...


12.01.2022

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza ...


10.11.2021

Rekrutacja na szkolenia z obsługi programów biurowych dla pracowników administracyjnych WMN

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację...


Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 18