14.11.2022

Rekrutacja na cykl szkoleń pt. „Statystyka w jakości” dla nauczycieli akademickich WMN


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na cykl szkoleń „Statystyka w jakości” dla kadry dydaktycznej AGH.

liczba godzin: 96

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1. Statystyka w jakości - kurs podstawowy - 28 -29 listopada 2022
2. SPC - karty kontrolne, analiza zdolności procesu - 8 -9 grudnia 2022
3. DOE - komputerowe wspomaganie planowania i analizy statystycznej badań innowacyjnych - 12-13 stycznia 2023
4. Wyznaczanie niepewności pomiaru  - 19 stycznia 2023
5. Data mining - kurs podstawowy - 1-2 lutego 2023
6. Data mining – metody predykcyjne cz. 1 - 3 lutego 2023
7. Data mining – metody predykcyjne cz. 2 - 14 lutego 2023
8. Analiza danych i sztuczna inteligencja w Przemyśle 4.0 - 15 lutego 2023


Termin rekrutacji:
do 18.11.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz).

Godziny: od 8:00 do 15:00

Liczba miejsc: 20

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu formularzy dostępnych na stronie WMN:

  • Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników dydaktycznych- Dane uczestnika
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych - Formularz Rekrutacji
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników dydaktycznych RODO.1