21.05.2021

Rekrutacja na staże dla studentów Wydziału Metali Nieżelaznych


Wydziałowe Biuro Projektu Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 3) ogłasza rekrutację na staże dla studentów Wydziału Metali Nieżelaznych

Liczba miejsc:                                                 

zależnie od ilości zgłoszeń

Termin rekrutacji:                                         

od 21.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

Miejsce składania dokumentów:          

Składanie oryginałów dokumentów wydrukowanych w kolorze i w zaklejonej kopercie na adres:

·         Monika Walkowicz

AGH Wydział Metali Nieżelaznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Wydziałowe Biuro Projektu POWER

Budynek A-2, pokój 118

(z dopiskiem) STAŻ POWER

Nazwisko i dane kontaktowe wydziałowego koordynatora ds. staży:

Monika Walkowicz, promocjawmn@agh.edu.pl

Godziny:

od 8:00 do 15:00 (pon-pt)