20.02.2020

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz zarządzania projektami


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na studia podyplomowe w zakresie zarządzania finansami oraz zarządzania projektami dla pracowników administracyjnych WMN. W ramach wskazanego zakresu możliwość rekrutacji na kierunki: zarządzanie finansami, zarządzanie projektami, kadry i płace, rachunkowość, administracja publiczna, audyt i kontrola wewnętrzna, finanse publiczne.

Liczba miejsc: 3

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła do 30.09.2020 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 104

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Beata Smyrak, prof. AGH (smyrak@agh.edu.pl)

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:
- Formularza rekrutacji i uczestnictwa

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
- Formularz - dane uczestnika projektu
- Oświadczenie uczestnika projektu