12.09.2022

Rekrutacja na szkolenia dla kadry administracyjnej WMN w zakresie: Szkolenie z zamówień publicznych.


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z zamówień publicznych.

Liczba godzin: 16

Szkolenie odbędzie się w terminie: 29-30 września 2022 r.

Miejsce szkolenia: AGH-WMN, Budynek A2, sala 302

Termin rekrutacji: do 20 września 2022 r.

Godziny: 8:00 do 15:00

Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)