12.09.2022

Rekrutacja na szkolenia dla nauczycieli akademickich WMN w zakresie: Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH.


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na Szkolenie z programu Ansys Mechanical i Ansys CFD dla kadry dydaktycznej AGH.

Liczba godzin: 144

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

27.09.2022 - ANSYS Space Claim dla mechaników
28.09.2022 - 30.09.2022 - MES dla praktyków
12.10.2022 - Analizy termiczne i termo-mechaniczne
13.10.2022 - 14.10.2022 - Dynamika liniowa w ANSYS
2.11.2022 - Optymalizacja konstrukcji
3.11.2022 - 4.11.2022 - Wprowadzenie do analiz kompozytów
14.11.2022 - 15.11.2022 - Wprowadzenie do analiz zmęczeniowych
30.11.2022 - 02.12.2022 - Zagadnienia nieliniowe i kontakt w MES
5.12.2022 - 6.12.2022 - Geometria na potrzeby analiz CFD oraz Siatki numeryczne na potrzeby analiz CFD
19.12.2022 - 20.12.2022 - Wprowadzenie do analizy przepływów CFD
21.12.2022 - Termika w CFD

Miejsce szkolenia: AGH-WMN, Budynek A2, I piętro, sala 116 C

Termin rekrutacji: do 20 września 2022 r.

Godziny: 8:00 do 15:00

Liczba miejsc: 10

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)