12.01.2022

Rekrutacja na szkolenia dla studentów WMN


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenia:

1) Komunikacja interpersonalna (termin szkolenia: 22-23.01.2022r.)
2) Zarządzanie sobą w czasie i organizacja pracy (termin szkolenia: 26-27.02.2022r.)
3) Komunikacja i umiejętność pracy w zespole (termin szkolenia: 26-27.03.2022r.)

Wstępnie szkolenia przewidziane są w formie zdalnej.

Liczba miejsc: 18

Termin rekrutacji:

1) do 18.01.2022 r.
2) do 22.02.2022 r.
3) do 22.03.2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr inż. Katarzyna Łyp-Wrońska

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu.

-Formularza zgłoszeniowego

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu pozostałe dokumenty.