04.04.2022

Rekrutacja na szkolenia Solidworks dla pracowników dydaktycznych WMN


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie Solidworks, dla kadry dydaktycznej AGH.

liczba godzin: 80

Liczba miejsc: 16

Termin składania dokumentów: do 13.04.2022 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Miejsce składania dokumentów: bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń:

  • Część 1: 20/21/22 kwietnia (24 h)
  • Część 2: 18/19/20 maja (24h)
  • Część 3:  28/29/30 czerwca, 1 lipca 2022 (32h)

 

Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu:

Dokumenty i formularze