10.11.2021

Rekrutacja na szkolenia z obsługi programów biurowych dla pracowników administracyjnych WMN


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenia z obsługi programów biurowych dla pracowników administracyjnych WMN.

Liczba miejsc: 18

Termin rekrutacji: do 15.11.2021 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Daty szkoleń:

  • 1 spotkanie: 16 listopada
  • 2 spotkanie: 17 grudnia
  • 3. spotkanie: 20 grudnia

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu formularzy: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/