25.05.2022

Rekrutacja na szkolenia z zarządzania produkcją dla pracowników dydaktycznych WMN


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH.

Liczba godzin: 80.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

1. Optymalizacja i doskonalenie procesów technologicznych i organizacyjnych w  przedsiębiorstwie – 20 godz. dydaktycznych - 04-05.07.2022 r.
2. Metody ograniczenia zmienności procesów i niepewności pomiarów - 20 godz. dydaktycznych - 27-28.06.2022 r.
3. Praktyczne rozwiązywanie problemów w przedsiębiorstwie – 20 godz. dydaktycznych - 13-14.06.2022 r.
4. Systemy w inżynierii jakości - 20 godz. dydaktycznych - 06-07.06.2022 r.

Termin rekrutacji: do 31.05.2022 r.

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)

Liczba miejsc: 6

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu formularzy dostępnych pod adresem: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

• Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla pracowników administracyjnych - Dane uczestnika
• Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników administracyjnych - Formularz Rekrutacji
• Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla pracowników administracyjnych RODO.1