23.05.2022

Rekrutacja na wizyty studyjne u pracodawców dla studentów studiów II stopnia na Wydziale Metali Nieżelaznych


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na wizyty studyjne.

Liczba miejsc: 20

Termin rekrutacji: do 27.05.2022 r. do godziny 15

Godziny: od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)

Termin wyjazdu studyjnego: 7-10.06.2022 r.

Wyjazd studyjny będzie obejmował zakłady KGHM Polska Miedź S.A. oraz Granges Huta Aluminium Konin

Dla kogo: W wyjeździe mogą brać udział wszyscy studenci II stopnia

Kryterium kwalifikacji: kolejność zgłoszeń

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu formularzy dostępnych na stronie: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

• Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla studentów - Dane uczestnika
• Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla studentów - Formularz Rekrutacji
• Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla studentów RODO.1