25.03.2021

Specjalistyczne szkolenie z zakresu nowego Prawa Zamówień Publicznych dedykowane dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi


Wydziałowe Biuro Projektu – WMN w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 6) ogłasza rekrutację na szkolenie pt. „Specjalistyczne szkolenie z zakresu nowego Prawa Zamówień Publicznych dedykowane dla pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi".

Liczba miejsc:
20 

Termin rekrutacji:
29.03.2021 – 06.04.2021
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Planowana data szkolenia: kwiecień 2021

Miejsce składania dokumentów:
Skan wypełnionych i podpisanych (przez Kandydata/tkę i Przełożonego) dokumentów rekrutacyjnych należy przesłać mailem na adres Wydziałowego Biura Projektu: lucyna.sliwa@agh.edu.pl, a następnie oryginał dokumentów należy przekazać do WMN za pośrednictwem skrytki na portierni paw. C-1, z zachowaniem terminu rekrutacji.
Formularz należy przekazać w kopercie z dopiskiem szkolenie POWER IISpecjalistyczne szkolenie z zakresu nowego Prawa Zamówień Publicznych".

UWAGA! Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Lucyna Śliwa, tel. 12 617 35 95, lucyna.sliwa@agh.edu.pl

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: