07.02.2022

Szkolenie dla kadry dydaktycznej AGH z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji (moduły: ARAMIS i TRITOP)


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie dla kadry dydaktycznej AGH z obsługi systemów GOM do pomiarów deformacji (moduły: ARAMIS i TRITOP).

Terminy szkoleń:

Cz. 1. 15-17 lutego 2022 r.
Cz. 2. 5-7 lipca 2022 r.
Cz. 3. 12-14 lipca 2022 r.

liczba godzin: 72

Termin rekrutacji: 08.02.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Godziny: od 8:00 do 15:00

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.