24.08.2022

Szkolenie z egzaminem AutoCAD 2020 dla nauczycieli akademickich WMN – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na cykl szkoleń z zarządzania produkcją dla kadry dydaktycznej AGH.

Liczba godzin: 48

Szkolenie odbędzie się w terminie: 5-9 września 2022 r.

Termin rekrutacji: do 29 sierpnia 2022 r.

Godziny: 8:00 do 15:00

Liczba miejsc: 14

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu.

Miejsce składania dokumentów: Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)