20.04.2022

Szkolenie z obsługi programu AutoCAD 2020 – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D dla studentów AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 2) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi programu AutoCAD 2020 – stopień podstawowy, zaawansowany i modelowanie 3D dla studentów AGH.

Liczba miejsc:

18

Termin rekrutacji:

do 27.04.2022 r. do godziny 15

Godziny:

od 8:00 do 15:00

Miejsce składania dokumentów:

Wydziałowe Biuro Projektu, Bud. A-2, p. 118 (R. Konopczak, E. Kurkowska-Mróz)

Daty szkoleń:

Cześć 1: 5/6/9 maja 2022 (24h)
Cześć 2: 12/13/16 maja 2022 (24h)
Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w budynku A2, lab. 116C

Dla kogo:

W szkoleniu mogą brać udział studenci I stopnia będący obecnie na 6 semestrze studiów oraz wszyscy studenci II stopnia.

Kryterium kwalifikacji:

Kolejność zgłoszeń

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu formularzy dostępnych do pobrania: http://www.power.wmn.agh.edu.pl/dokumenty-i-formularze/

•    Załącznik nr 1 do regulaminu szkoleń dla studentów- Dane uczestnika
•    Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkoleń dla studentów- Formularz Rekrutacji
•    Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkoleń dla studentów RODO.1