07.02.2022

Szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Metali Nieżelaznych w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)” nr POWR.03.05.00-00-Z309/18(Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z programu Autodesk Inventor dla kadry dydaktycznej AGH.

Daty szkoleń: 21-25 lutego 2022 r.

Liczba godzin: 32

Liczba miejsc: 11-15

Termin rekrutacji: do 14 lutego 2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Bud. A-2, p. 118

Godziny: od 8:00 do 15:00

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie dokumentów w Wydziałowym Biurze Projektu