Koordynator wydziałowy

Wydział Odlewnictwa
dr inż. Aldona Garbacz-Klempka
tel. 12 617 27 74
e-mail: agarbacz@agh.edu.pl
Realizowane działania: 1, 2, 5, 6

Realizowane działania

07.11.2022

Szkolenie z obsługi oprogramowania SolidWorks 3D CAD na poziomie podstawowym dla nauczycieli akademickich

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


04.11.2022

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację...


04.11.2022

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację...


04.07.2022

Szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


04.07.2022

Szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym

Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na...


06.06.2022

Rekrutacja na wizytę studyjną do firmy CANPACK S.A.

Wydziałowe Biuro Projektu Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18...


01.06.2022

Rekrutacja na wizytę studyjną do firmy Alumetal S.A. w Kętach dla studentów Wydziału Odlewnictwa

Wydziałowe Biuro Projektu Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 ...


Wyświetla nowości od 8 do 14 ze wszystkich 29