24.01.2023

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla nauczycieli akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem, poziom zaawansowany (8 dni/64 godz.) dla nauczycieli akademickich.

Szkolenie na poziomie zaawansowanym obejmuje (8 dni/64 godz.): 

  • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja technologii odlewania grawitacyjnego 16 godzin / 2 dni x 8 godzin - 02.02.2023-03.02.2023 
  • Symulacja wytwarzania rdzeni modułem MAGMAc+m: wstrzeliwanie rdzeni i ich utwardzanie w technologii zimnej rdzennicy, gorącej rdzennicy oraz rdzeni ze spoiwami nie organicznymi  16 godzin / 2 dni x 8 godzin - 13.02.2023-14.02.2023 
  • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja wytwarzania rdzeni 8 godzin / 1 dzień x 8 godzin - 15.02.2023 
  • Symulacja odlewania pod wysokim ciśnieniem modułem MAGMAhpdc 16 godzin / 2 dni x 8 godzin -  16.02.2023-17.02.2023 
  • Wirtualne projektowanie eksperymentów i autonomiczna optymalizacja odlewania pod wysokim ciśnieniem 8 godzin / 1 dzień x 8 godzin - 20.02.2023 

 

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. 

Liczba miejsc: 4

Termin rekrutacji: od 24.01.2023 do 26.01.2023 

Godziny: od 9.00 do 14.00 (wt-czw) 

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana. 

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa: 

  • Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu: 

  • Formularz Dane uczestnika Projektu 
  • Oświadczenie uczestnika Projektu 

W załączeniu obowiązujące dokumenty. 

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne musza być wydrukowane w kolorze