24.01.2023

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie dla nauczycieli akademickich z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem.

Szkolenie na poziomie podstawowym obejmuje (3 dni/24 godz.).

Zakres szkolenia:

Szkolenie podstawowe w zakresie użytkowania programu "MAGMASOFT standard" do symulacji odlewania grawitacyjnego do form jednorazowych (piaskowych) oraz cykliczne odlewanie do form trwałych (kokil).

Termin szkolenia: 30.01.2023-01.02.2023

Miejsce szkolenia: Siedziba firmy KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o.

Liczba miejsc: 3

Termin rekrutacji: od 24.01.2023 do 26.01.2023

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-czw)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana.

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa:

  • Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie, Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

  • Formularz Dane uczestnika Projektu
  • Oświadczenie uczestnika Projektu

 

W załączeniu obowiązujące dokumenty.

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.