04.11.2022

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z obsługi programu MAGMA dla nauczycieli akademickich na poziomie podstawowym zakończone certyfikatem.

Poziom: podstawowy (3 dni/24 godz.)

Liczba miejsc: 6

Termin rekrutacji: od 7.11.2022 do 10.11.2022

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-czw)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH
Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. Proponowane przez firmę terminy szkoleń dostępne są w listopadzie i grudniu br.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu
•    Oświadczenie uczestnika Projektu

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.