04.11.2022

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację uzupełniającą na szkolenie z obsługi programu MAGMA na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem dla nauczycieli akademickich.

Poziom: zaawansowany (8 dni/64 godz.)

Liczba miejsc: 6

Termin rekrutacji: od 7.11.2022 do 10.11.2022

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-czw)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie firmy KOM-ODLEW Komputerowe Systemy Inżynierskie Sp. z o.o. Proponowane przez firmę terminy szkoleń dostępne są w listopadzie i grudniu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

• Formularz Dane uczestnika Projektu

• Oświadczenie uczestnika Projektu

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne musza być wydrukowane w kolorze.