27.01.2023

Szkolenie z obsługi oprogramowania SolidWorks 3D CAD na poziomie podstawowym dla nauczycieli akademickich


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi oprogramowania SolidWorks 3D CAD na poziomie podstawowym dla nauczycieli akademickich zakończone certyfikatem.

Poziom podstawowy: 30 godz.

Liczba miejsc: 5

Termin rekrutacji: od 27.01.2023 do 31.01.2023 r.

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pt-wt)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie.

Szkolenie odbędzie się na Wydziale Odlewnictwa AGH w Krakowie. 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

  • Formularz Dane uczestnika Projektu
  • Oświadczenie uczestnika Projektu

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne musza być wydrukowane w kolorze.