07.11.2022

Szkolenie z obsługi oprogramowania SolidWorks 3D CAD na poziomie zaawansowanym dla nauczycieli akademickich


Wydziałowe Biuro Projektu Wydziału Odlewnictwa w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na szkolenie z obsługi oprogramowania SolidWorks 3D CAD na poziomie zaawansowanym zakończone certyfikatem dla nauczycieli akademickich.

Poziom: zaawansowany (30 godz.)

Liczba miejsc: 15

Termin rekrutacji: od 8.11.2022 do 18.11.2022

Godziny: od 9.00 do 14.00 (pon-pt)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Odlewnictwa, Biuro Dziekana

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka, prof. AGH

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa:

Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie 

Szkolenie odbędzie się na Wydziale Odlewnictwa AGH w Krakowie. 

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:

Formularz Dane uczestnika Projektu

Oświadczenie uczestnika Projektu

WAŻNA INFORMACJA: Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze.