06.12.2022

Kurs językowy on-line w systemie „1 na 1” (kursant–lektor) dla nauczycieli akademickich AGH


Wydziałowe Biuro Projektu na Wydziale Zarządzania w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)" nr POWR.03.05.00-00-Z309/18  (Zadanie 5) ogłasza rekrutację na „Kurs językowy on-line w systemie „1 na 1” (kursant–lektor) dla nauczycieli akademickich AGH.

Liczba miejsc: do 100 angielski, do 20 (suma max.) pozostałe języki: hiszpański, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski. Istnieje możliwość wyboru tylko jednego języka.

Zawartość kursu: Kurs z elementami słownictwa związanego z powiązaną z danym nauczycielem dziedziną oraz zastosowaniem metod służących do dokonania prezentacji w tymże języku.

Termin rekrutacji: od 7.12.2022 do 14.12.2022

Termin szkolenia: od podpisania umowy z Wykonawcą (styczeń 2023) do 31.3.2023

Godziny: 10 spotkań po 2h lekcyjne. Terminy do ustalenia z Wykonawcą (Wykonawca po rekrutacji i podpisaniu umowy udostępni platformę do zapisów)

Miejsce składania dokumentów: Wydział Zarządzania AGH, ul. Gramatyka 10, Budynek D-14 pok. 111 w godz. 8:00 – 14:30.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w dniu 3.01.2023.

Nazwisko i dane kontaktowe koordynatora: Adam Ryś, e-mail: arys@agh.edu.pl, tel. 42-65

Rejestracja kandydatów/ek odbywa się przez osobiste złożenie w Wydziałowym Biurze Projektu:

• Formularza rekrutacji uczestnictwa w Projekcie
oraz
• wysłaniu e-maila na arys@agh.edu.pl z tytułem „ Power2 - Rekrutacja ” o treści „Biorę udział + (nazwa języka)”

Decyduje kolejność zgłoszeń (wysłanie emaila) oraz fakt korzystania ze wsparcia jako nauczyciel w Projektach: POWR.03.05.00-00-Z309/18  oraz POWR.03.05.00-00-Z307/17.

Nauczyciele niekorzystający mają pierwszeństwo! Pozostali: według wolnych miejsc.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się na szkolenie/kurs/studia/staż itp., uczestnik szkolenia zobowiązany jest złożyć w Wydziałowym Biurze Projektu:
•    Formularz Dane uczestnika Projektu
•    Oświadczenie uczestnika Projektu

Dokumenty rekrutacyjne muszą być wydrukowane w kolorze!

Po przejściu szkolenia należy poprowadzić zajęcia ze studentami (wymóg projektowy) z wykorzystaniem nabytych kompetencji.